UX workshop facilitator: mogelijkmaker van verandering

Faciliteren is een nieuwe en belangrijke competentie geworden, nu user experience design steeds meer als essentiële activiteit wordt gezien voor het behalen van zakelijk succes. Een UX workshop facilitator richt zich minder op het uitvoeren van designwerk en meer op het begeleiden van processen en het overbrengen van kennis. 

Faciliteerders trainen en begeleiden organisaties om UX te gaan toepassen op het hoogste niveau. Hierbij is het van belang om in kleine stappen verandering door te voeren. Onder andere door het aanleren van design thinking methodes en mensen en teams in hun kracht te zetten. 

Elke designer is een faciliteerder

De één is meer directief en leidinggevend, de ander een hele goede luisteraar. Maar in iedere goede designer schuilt een goede facilitator. Want deze rol, kun je uitvoeren zoals die bij je past. Dit vergt alleen wel veel oefening en reflectie. En dus zijn het vaak de ervaren designers die de rol als faciliteerder van UX workshops op zich nemen.

Verschillende soorten UX workshops

Er zijn verschillende soorten sessies waarbinnen UX specialisten samen met organisaties werken aan belangrijke UX doelstellingen. Denk aan een customer journey sessie, problem framing, design sprint of UX maturity workshop. Naast UX specialisten en teamleden vanuit een organisatie, worden ook eindgebruikers bij deze sessies betrokken. Allemaal om de processen te verbeteren of nieuwe ideeën te ontwikkelen. En uiteindelijk het niveau van UX binnen organisaties flink te verhogen. Zodat organisaties later ook zelf op ‘user centered’ wijze gaan werken. 

Bij elk soort workshop bereidt een UX workshop facilitator zich goed voor. De juiste keuze van tools en materialen is belangrijk. En het samenstellen van een complementair team eveneens. 

Samen werken aan resultaat

Een facilitator laat in de sessies de waarde van samenwerken zien en creëert enthousiasme om als team met een probleem aan de slag te gaan. Er komen uitdagende vraagstukken aan bod. Hoe overtuig je managers en leiders van de waarde van UX? Hoe betrek je elk individu en zorg je dat iedereen eigenaarschap neemt? Hoe begeleid je effectief een user-centered design proces? En hoe inspireer en ondersteun je teamleden om opgestelde doelen werkelijk te behalen? Een faciliteerder biedt handvatten. En begeleidt het proces en de ontwikkeling van de organisatie, door relevante inzichten te bieden aan teams en individuen, die nodig zijn om UX naar een hoger niveau te tillen. Hij luistert naar zowel teamleden als de klant, stuurt, traint, inspireert en begeleidt. En het team doet. Een facilitator is dus zelf niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. 

Een actieve rol in het team naast de facilitator rol? 

Dat kan. Een facilitator kan deze pet wisselen met die van bijvoorbeeld een lead designer. Het is dan wel belangrijk dat het voor iedereen heel duidelijk wordt gemaakt, wanneer deze persoon welke pet op heeft. En te beseffen dat deze dubbelrol vraagt soms om het opzij zetten van individuele belangen. Als facilitator zet je jezelf in als instrument. 

Een paar belangrijke taken van een UX workshop facilitator: 

 • Interviewen van stakeholders
 • Een team laten samenwerken bij het formuleren van een product visie
 • Faciliteren van design sprints
 • Coachen van designers
 • Teamleden individueel voorzien van feedback

Welke competenties brengt een UX workshop facilitator in je team? 

 • goed kunnen luisteren 
 • inlevingsvermogen
 • belangenbehartiging
 • lobby-skills 
 • (conflict)bemiddeling
 • geduld

Betrek een UX workshop facilitator bij je team! 

 Je team coachen en begeleiden in het proces, om de UX competenties binnen je organisatie te vergroten? Maak snel kennis met een UX workshop facilitator! Neem contact op!

Lees meer over de verschillende competenties van UX design.

Machiel Oskam - Trainer UX leadership

Neem contact op met Machiel
Ik help je met het professionaliseren van UX binnen je organisatie. Bel voor een kennismaking:
06 - 24993517